Địa chỉ: Long An
Quy mô: hơn 1000 giường
Năm: 2020
Sản phẩm & dịch vụ: Hệ thống khí y tế & Hệ thống chuyển mẫu tự động