Địa chỉ: Tây Ninh
Quy mô: 5 tầng
Năm: 2018
Sản phẩm & dịch vụ: Hệ thống khí y tế