gme-admin@gmeco.vn    +84 822 216 418

+84 822 202 201

Tuyển dụng

Cảm ơn bạn đã quan tâm và ghé thăm gmeco.vn

Hiện nay Công ty TNHH GME có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:  

1. Nhân viên lập trình phần mềm

2. Nhân viên triển khai phần mềm