GME News

THIẾT BỊ NGOẠI VI

Công ty TNHH MTV G.M.E chuyên cung cấp, lắp đặt các thiết bị ngoại vi cho hệ thống khí y tế trung tâm

Móc treo thiết bị gắn trên ray

Hệ thống ray treo thiết bị

Thiết bị hút dùng kỹ thuật Venturi (gắn trực tiếp/gắn trên ray)

Điếu áp hút chân không

Bộ điều áp dùng cho chai chứa khí kèm lưu lượng kế P300-F

Bộ giảm áp với lưu lượng kế đơn (H-350)

Bình làm ẩm đơn

Bình làm ẩm tiệt trùng

Thiết bị chọn lưu lượng

Lưu lượng kế dạng xoay (gắn trực tiếp/trên ray)

Bộ điều chỉnh lưu lượng khí đôi

Thiết bị chọn lưu lượng đơn

25-12-2018