GME News

PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ

Công ty TNHH MTV G.M.E cung cấp, lắp đặt phụ kiện lắp đặt đường ống dẫn khí y tế đi kèm với hệ thống khí y tế trung tâm.

                 VALVE BI CÓ KHÓA

 

            Ống dẫn khí loại mềm

            VALVE BI DÙNG CHO KHÍ Y TẾ

                BẠC HÀN 

              BRASS FITTINGS

               NHÃN ĐƯỜNG ỐNG

                PHỤ KIỆN TREO ỐNG ĐỒNG

             PHỤ KIỆN LẮP ỐNG ĐỒNG

                ỐNG ĐỒNG Y TẾ 

 

23-12-2018