GME News

HỆ THỐNG TRUYỀN MẪU TỰ ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN

Vận chuyển bằng khí nén có những ưu điểm nổi bậc hơn các thiết bị khác như năng suất cao, cấu trúc thiết bị đơn giản, dễ dàng quản lí và sử dụng, mức độ tự động hóa, tiết kiệm lao động, độ ẩm và sự ô nhiễm.

Mô phỏng:

Vận chuyển bằng khí nén có những ưu điểm nổi bậc hơn các thiết bị khác như năng suất cao, cấu trúc thiết bị đơn giản, dễ dàng quản lí và sử dụng, mức độ tự động hóa, tiết kiệm lao động, độ ẩm và sự ô nhiễm.

Hệ thống truyền mẫu tự động bằng khí nén có chức năng vận chuyển các mẫu bệnh phẩm, mẫu máu, dịch thể... từ các phòng khám, khu nội trú, khu khám chữa bệnh, khoa dược đặc biệt là các khu vực cấp cứu, tiểu phẩu, phòng mổ, xét nghiệm... đáp ứng được nhanh chóng thời gian hỗ trợ đắc lực cho lực lượng y bác sĩ. Giúp lực lượng y bác sĩ giảm bớt thời gian chuyển mẫu và dành nhiều thời gian hơn cho công tác chăm sóc bệnh nhân.

(Mô hình mô phỏng) 

Các mẫu này được chuyển đến nơi cần đến thông qua hệ thống đường ống dẫn kín. Việc dẫn mẫu này được gởi theo phương thức hai chiều cùng trên một đường ống dẫn.

Video giới thiệu về hệ thống truyền mẫu bằng khí nén:

13-12-2018