GME News

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

Quản lý toàn bộ bệnh nhân bằng hệ hống mã bệnh nhân tự động, dễ dàng tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, giải quyết các vấn đề khó khăn trong quản lý sổ khám bệnh.

QUẢN LÝ KHOA KHÁM BỆNH – NGOẠI TRÚ:

Quản lý toàn bộ bệnh nhân bằng hệ hống mã bệnh nhân tự động, dễ dàng tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, giải quyết các vấn đề khó khăn trong quản lý sổ khám bệnh.

Sử dụng hệ thống cấp số tự động theo từng bộ phận, hệ thống gọi hoặc hiển thị tự động (loa, tivi, bảng điện…) tạo sự công bằng và hiện đại khi bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại đơn vị.

Quản lý thông tin hành chính của bệnh nhân đơn giản, nhanh chóng và chính xác thông qua hệ thống thẻ bệnh nhân, thẻ BHYT. Việc tra cứu, chỉnh sửa thông tin hoàn toàn đơn giản và nhanh chóng.

Quản lý lịch sử khám chữa bệnh như: tiền sử bệnh, dị ứng, thuốc đã và đang sử dụng, các kết quả CLS cũ.

Quản lý cấp toa:

 • Toa mẫu, toa theo bệnh, kiểm tra trùng thuốc, tương tác thuốc hoặc theo số ngày sử dụng thuốc.
 • Cấp toa liên kết với khoa dược để xem số lượng tồn, thuốc trong danh mục, thuốc/ vtyt kèm theo, tương đương.

Cung cấp các báo cáo theo đặc thù của đơn vị hoặc theo quy định của Sở, Bộ Y Tế, BHYT.

Liên kết chặt chẽ với các phân hệ khác.

PHÂN HỆ NỘI TRÚ:

Quản lý bệnh nhân hiện diện trong khoa, nhập xuất khoa, xuất viện…

Quản lý thuốc/ vtyt, dịch vụ của bệnh nhân.

Quản lý bệnh án điện tử: cập nhật thông tin nhanh chóng, đầy đủ.

Phân loại, theo dõi, cập nhật diễn tiến bệnh của bệnh nhân: mức độ, biến chứng…

Truy vấn nhanh chóng kết quả CLS, lịch sử thuốc,…

Quản lý công nợ của bệnh nhân theo thời điểm, theo khoa hay theo đợt điều trị.

Quản lý phòng giường: giường trống, giường đặt trước, giường nằm ghép.

Quản lý tủ trực, vật tư tiêu hao.

PHÂN HỆ CẤP CỨU – LƯU:

Quản lý thông tin nhập xuất tại phòng cấp cứu – lưu.

Quản lý thuốc tủ trực, thuốc sử dụng của bệnh nhân.

Quản lý thuốc, vật tư tiêu hao tại phòng cấp cứu – lưu.

Quản lý công nợ của bệnh nhân.

PHẪU THUẬT – THỦ THUẬT:

Quản lý lịch mổ, ekip mổ, tường trình phẫu thuật – thủ thuật theo từng loại.

Cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án, đề xuất hội chẩn, biên bản hội chẩn.

Quản lý thuốc, vật tư y tế trong quá trình phẫu thuật – thủ thuật.

VIỆN PHÍ:

Quản lý thanh toán trực tuyến.

Quản lý thanh toán trực tiếp theo từng dịch vụ.

Quản lý tạm ứng, hoàn trả.

Quản lý tự động thu tiền dịch vụ (chênh lệch), tiền thuốc.

Tổng hợp báo cáo phục vụ lãnh đạo, kế toán tổng hợp…

QUẢN LÝ KHOA DƯỢC:

Tên biệt dược (tên vật tư), tên hoạt chất, tên thương mại, hàm lượng, đường dùng, cách dùng, liều dung, đơn vị tính, mã ATC...

Danh mục thuốc/ vật tư kèm theo.

Danh mục thuốc/ vật tư thay thế (tương đương).

Danh mục thuốc chống chỉ định (tương tác thuốc).

Thông tin nhà sản xuất, số đăng ký, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng.

 Quản lý thuốc, vật tư tiêu hao theo từng kho, từng bộ phận (tủ trực, trong

giờ ngoài giờ…).

Quản lý quy trình mua thuốc/ vtyt.

QUẢN LÝ NHÀ THUỐC:

Quản lý bán/ đổi trả thuốc.

Quản lý doanh thu theo thuốc, theo BS, ca, nhân viên…

QUẢN LÝ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH:

Kết nối trực tiếp các máy CĐHA.

Trả và đọc kết quả trực tiếp trên hệ thống.

Quản lý thuốc/ vật tư tiêu hao.

Thống kê báo cáo theo Bác sĩ, kỹ thuật viên.

QUẢN LÝ XÉT NGHIỆM:

Quản lý: lấy mẫu bệnh phẩm dựa vào mã vạch và hệ thống đảm bảo việc thực hiện hoặc tìm kiếm nhanh và chính xác.

Kết nối máy XN để thực hiện và trả kết quả (2 chiều): với hầu hết các máy hiện có.

Định mức hóa chất, vật tư theo từng xét nghiệm, từng máy cụ thể.

Thống kê:

 • Tình hình hóa chất, VTYT sử dụng.
 • Số ca, BS – KTV thực hiện, BS chỉ định nhanh, chính xác.

QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ:

Quản lý tương tác với nhà cung cấp:

 • Yêu cầu mua TTB.
 • Tạo đơn đặt hàng.
 • Nhập TTB.
 • Hoàn trả.

Quản lý tương tác giữa các bộ phận:

 • Yêu cầu từ các bộ phận.
 • Duyệt xuất theo yêu cầu.
 • Hoàn trả Trang thiết bị.

Quản lý thông tin TTB:

 • Quản lý danh mục: tên, người sử dụng…
 • Quá trình bảo hành, bảo trì…
 • Quá trình, tình trạng sử dụng…

TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN:

 • Kế toán tiền mặt.
 • Kế toán tổng hợp.
 • Bán hàng nợ phải thu.
 • Mua hàng nợ phải trả.
 • Báo cáo tài chính.
 • Báo cáo thuế.

13-12-2018