GME News

HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG TRUNG TÂM

Công ty TNHH MTV G.M.E cung cấp, lắp đặt hệ thống báo động trung tâm

               Cảm biến tương tự 4-20 mA

                Cảm biến số Digital

Hệ thống theo dõi từ xa GSM/GPRS

                Báo động trung tâm

            Bảng hiển thị báo động

 

25-12-2018